LAND CRUISER Race

  • Trasa oznaczona kolorem niebieskim (strzałki na trasie)
  • Długość 26 km
  • Suma przewyższeń – 600 m
  • 2 bufety – 9,5km / 18,5km
  • Rodzaj terenu: odcinki leśne – 30%, odcinki szutrowe – 70%

Link do trasy: LAND CRUISER Race