Regulamin 2024 już wkrótce


Dakar Toyota MTB Lubenia o Puchar Wójta Gminy Lubenia 2022

I. CEL ZAWODÓW
Popularyzacja kolarstwa, rekreacji oraz turystyki rowerowej wśród dzieci, młodzieży i wszystkich mieszkańców powiatu rzeszowskiego.
Zdobywanie nowych zwolenników jazdy na rowerze.
Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
Aktywizacja wszystkich środowisk w uprawianiu sportu.
Likwidacja sportowych dysproporcji międzyśrodowiskowych.
Promocja Gminy Lubenia.

II. ORGANIZATOR
Organizator:
Rzeszowski Klub Sportowy SPORT-PARTNER
ul. Klonowa 26/50, 35-205 Rzeszów
NIP: 813-30-96-948

Osoba do kontaktu:
Wojciech Kwiatek
tel.: 605 180 025
e-mail: kontakt@mtblubenia.pl
strona internetowa: www.mtblubenia.pl

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Termin: 4.09.2022 r. (Niedziela)
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Straszydle.
Adres: Straszydle 155A, Gmina Lubenia

IV. HARMONOGRAM ZAWODÓW
ODBIÓR PAKIETÓW i ZAPISY dla wszystkich dystansów:
9:00 – 11:00
START:
11:10 – LEXUS NX Plug-In E-Bike Tour
11:15 – HILUX Race
11:20 – HIGHLANDER Race
11:25 – AYGO Kids Race

DEKORACJA:
13:00 – AYGO Kids Race
14:00 – HIGHLANDER Race
15:00 – HILUX Race

V. TRASY
AYGO Kids Race: Zawody dla dzieci rozgrywane są w miasteczku zawodów (teren trawiasty) w zasięgu wzroku rodziców. Długość i trudność trasy będzie uzależniona od kategorii wiekowej. Dla kategorii A i B przewiduje się trasę po płaskim terenie. Dla kategorii C i D przewiduje się trasę z niewielkim podjazdem i zjazdem. Dokładne informacje o trasie dla dzieci będą podane w dniu zawodów.

HILUX Race:

 • Trasa oznaczona kolorem czerwonym (kierunkowe strzałki na trasie)
 • Długość ok. 40 km i ok. 1.300 m sumy przewyższenia
 • Skala trudności: 3/4
 • Charakterystyka: Trasa wymaga dobrych umiejętności technicznych i odpowiedniego przygotowania fizycznego. Dominują strome podjazdy i techniczne zjazdy.
 • Bufet: 19km / 21km / 30km / 40km – meta.
 • Plik GPX może różnić się w niewielkim stopniu od rzeczywistej, prawidłowej ścieżki.

Mapa i plik GPX dostępny na stronie internetowej wyścigu.

HIGHLANDER Race:

 • Trasa zawodów objęta rywalizacją.
 • Trasa oznaczona kolorem niebieskim (biała strzałka, niebieskie tło)
 • Dystans: ok. 30 km i ok. 700 m sumy przewyższenia.
 • Bufet: 10 km / 30 km – Meta.
 • Skala trudności: 2/5
 • Opis: Trasa poprowadzona w głównej mierze szerokimi, szutrowymi drogami. Na trasie występują w
  niewielkiej ilości strome zjazdy i podjazdy. Trasa wymaga dobrego przygotowania fizycznego.

  Mapa i plik GPX dostępny na stronie internetowej wyścigu.

LEXUS NX Plug-IN E-Bike Tour:

 • Trasa oznaczona kolorem białym (kierunkowe strzałki na trasie)
 • Długość ok. 34 km i ok. 1.000 m sumy przewyższenia
 • Skala trudności: 3/4
 • Charakterystyka: Część trasy HIGHLANDER i HILUX. Na trasie znajdują się strome podjazdy.
 • Bufet: 10km / 40km – meta.
 • Plik GPX może różnić się w niewielkim stopniu od rzeczywistej, prawidłowej ścieżki.

  Mapa i plik GPX dostępny na stronie internetowej wyścigu.

VI. KATEGORIE WIEKOWE
AYGO Kids Race – podział na dziewczynki i chłopców:
a) do 4 lat
b) 5-6 lat
c) 7-9 lat
d) 10-12 lat

HIGHLANDER Race (trasa niebieska):
Mężczyźni:
M0: 13-15 lat
M1: 16-19 lat
M2: 20-29 lat
M3: 30-39 lat
M4: 40-49 lat
M5: 50-59 lat
M6: 60 lat i więcej
Kobiety:
K1: 13-19 lat
K2: 20-35 lat
K3: 35 i więcej

HILUX Race (trasa czerwona):
Mężczyźni:
M1: 16-19 lat
M2: 20-29 lat
M3: 30-39 lat
M4: 40-49 lat
M5: 50 lat i więcej
Kobiety:
K1: 16-19 lat
K2: 20-35 lat
K3: 36 i więcej

VII. LIMIT UCZESTNIKÓW
300 osób dorosłych i 100 dzieci.
O kolejności zgłoszeń decyduje:
Dorośli – wpłata za start.
Dzieci – kolejność zapisów w dniu zawodów.
Organizator ma prawo wprowadzić zmiany, w momencie wprowadzenia nowych wytycznych dotyczących organizacji imprez sportowych.  

VIII. KLASYFIKACJE

Klasyfikacja OPEN
– Klasyfikacja OPEN obejmuje uczestników startujących na trasie HILUX Race oraz HIGHLANDER Race.
– Klasyfikacja obejmuje podział na Kobiety i Mężczyzn.
– Dla miejsc 1-3 w klasyfikacji OPEN Mężczyzn i Kobiet na trasach HILUX Race i HIGHLANDER Race, przewidziane są statuetki oraz nagrody:
HILUX Race Voucher od SportRecovery.pl o wartości: 1m. 2.000 zł, 2m. 1.500 zł, 3m. 1.000 zł,
HIGHLANDER Race Voucher od SportRecovery.pl o wartości: 1m. 800 zł, 2m. 500 zł, 3m. 250 złDla zwycięzców (1 miejsce) w klasyfikacji Kobiet i Mężczyzn na trasie HILLUX Race przewidziana jest nagroda:
„Samochód Toyota na weekend”.

Klasyfikacje wiekowe
– Klasyfikacje wiekowe obejmują uczestników startujących na trasie AYGO Kids Race, HILUX Race oraz HIGHLANDER Race.
– Klasyfikacje obejmują podział na Kobiety i Mężczyzn / Dziewczynki i Chłopców.
– Dla miejsc 1-3 w danej kategorii wiekowej na trasach HILUX Race i HIGHLANDER Race, przewidziane są statuetki oraz nagrody rzeczowe.
– Dla miejsc 1-3 w danej kategorii wiekowej na trasach AYGO Kids Race, przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

III Ogólnopolskie Mistrzostwa Dealerów Toyoty w Kolarstwie Górskim.
– Zawody odbywają się na trasie HIGHLANDER Race.
– Zawody odbywają się bez podziału na kategorie kobiet i mężczyzn oraz wiek.
– Zawodnik bierze też udział w klasyfikacji ogólnej wyścigu.
– Współorganizator klasyfikacji: Dakar-Toyota Rzeszów, tel.: 692 862 923

V Mistrzostwa MTB Prawników o Puchar Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie
– Zawody odbywają się na trasie HIGHLANDER Race.
– Obowiązuje podział na kategorie Kobiet i Mężczyzn, bez podziału na wiek.
– Zawodnik bierze również udział w klasyfikacji ogólnej.
– Uprawnieni do uczestnictwa w kategorii Prawnicy są członkowie prawniczych samorządów zawodowych: adwokaci, aplikanci adwokaccy, radcowie prawni, aplikanci radcowscy, notariusze, aplikanci notarialni, komornicy, asesorzy komorniczy, aplikanci komorniczy, sędziowie, referendarze sądowi, prokuratorzy, asesorowie prokuratorscy, rzecznicy patentowi.
– W odpowiedniej rubryce panelu rejestracyjnego, należy zgłosić chęć udziału w Klasyfikacji Prawnik i podać numer legitymacji.
– Współorganizator klasyfikacji:
Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie, kontakt tel.: 512 293 760

V Otwarte Mistrzostwa Inżynierów Budownictwa w Kolarstwie Górskim.
– Zawody w kategorii Inżynier Budownictwa odbywają się osobno na trasie HILUX Race i osobno na trasie HIGHLANDER Race.
– Na każdej z tras obowiązuje podział na kategorie Kobiet i Mężczyzn, bez podziału na wiek.
– Zawodnik biorący udział w danej podkategorii, bierze również udział w klasyfikacji ogólnej.
– W odpowiedniej rubryce panelu rejestracyjnego, należy zgłosić chęć udziału w Klasyfikacji Inżynier.
– Współorganizator klasyfikacji:
Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie, kontakt tel.: +48 17 777 64 54.

IV Otwarte Mistrzostwa Lekarzy w Kolarstwie Górskim.
– Zawody w kategorii Lekarze odbywają się na trasie HIGHLANDER Race.
– Obowiązuje podział na kategorie wiekowe, zgodnie z ogólnym podziałem na trasie HIGHLANDER Race.
– Zawodnik biorący udział w danej podkategorii, bierze również udział w klasyfikacjach Wyścigu.
– W odpowiedniej rubryce panelu rejestracyjnego, należy zgłosić chęć udziału w Klasyfikacji Lekarze wraz z podaniem numeru wykonywania zawodu.
– Współorganizator klasyfikacji:
Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie, kontakt tel.: 604 351 970.

IX. LIMITY CZASOWE
Organizator ustala limit czasowy wjazdu na metę, dla uczestników HILUX Race, HIGHLANDER Race oraz LEXUS NX Plug-In E–Bike Tour: 4 godziny (max. 15:30).
Po upływie podanego czasu Organizator zamyka linię mety a uczestnik otrzymuje DNF.

X. WARUNIKI UCZESTNICTWA
– Każda osoba startująca w zawodach robi to na własną odpowiedzialność
– W Biurze Zawodów należy podpisać Oświadczenie o stanie swojego zdrowia, ubezpieczeniu NNW i wiedzy na temat ryzyka jakie niesie za sobą start w zawodach w kolarstwie górskim.
– Uczestnictwo osoby poniżej 18 roku życia, tylko i wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna. Formularz dostępny jest na stronie internetowej wyścigu.
– Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do jazdy w zapiętym kasku sztywnym na głowie.
– Każdy uczestnik tras HILUX Race i HIGHLANDER Race zobowiązany jest do posiadania własnego, sprawnego roweru, który napędzany jest wyłącznie siłą mięśni, wyposażonego w dwa koła nie większe niż 29 cali.

 • Każdy uczestnik trasy LEXUS NX Plug-In E-Bike Tour zobowiązany jest do posiadania własnego, sprawnego roweru, który wspomagany jest napędem elektrycznym – fabrycznym, bez dodatkowego wspomagania (powyżej 25km/h), wyposażonego w dwa jednakowe koła nie większe niż 29 cali.
  – Uiszczenie opłaty startowej w biurze zawodów zgodnie z Regulaminem.
  – Zawodnicy tras HILUX Race i HIGHLANDER Race startować mogą tylko w swojej kategorii wiekowej, startując w innej kategorii robią to na własną odpowiedzialność i nie będą klasyfikowani.
 • Uczestnicy trasy LEXUS NX Plug-In E-Bike Tour uczestniczą w imprezie w formie rekreacyjnego przejazdu bez rywalizacji.

XI. ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE
– Zgłoszenia internetowe obejmują trasy HILUX Race, HIGHLANDER Race, LEXUS NX Plug-In E-Bike Tour.
– Zgłoszenia przyjmowane są przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy.
– Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływ opłaty na rachunek bankowy podany przez Organizatora.
– Organizator ustala wysokość i terminy opłat:
Do 1.09 – 80 zł (Czwartek włącznie)
W dniu imprezy – 100 zł (płatność gotówką)
– Z opłat zwolnieni są mieszkańcy Gminy Lubenia.
– Mieszkaniec Gminy Lubenia powinien zapisać się online oraz poinformować o tym organizatora drogą mailową – kontakt@mtblubenia.pl, w terminie do 1.09.
– Internetowy system rejestracji i opłat, dostępny jest na stronie internetowej wyścigu www.mtblubenia.pl
– Opłata za start dokonywana jest za pomocą płatności elektronicznych. W przypadku płatności w dniu imprezy (biuro zawodów), obowiązuje płatność tylko gotówką.
– Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi (na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta).
– W celu uzyskania faktury za udział w zawodach, prosimy o informację na adres mailowy: kontakt@mtblubenia.pl.

XII. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW W RAMACH WPISOWEGO
Pakiet startowy zawiera:
Skarpetki RASO „Dakar Toyota MTB Lubenia” (DLA PIERWSZYCH 100 OSÓB OPŁACONYCH!!!)
Pamiątkowy medal (wręczany po przekroczeniu linii mety)
Chip (zwrotny na podstawie umowy)
Numer startowy (bezzwrotny)
Komplet opasek (numer + chip)

Pozostałe świadczenia:
6) Oznaczoną trasę i jej obsługę.
7) Zabezpieczenie medyczne.
8) 2 lub 3 punkty bufetowe (na trasie i na mecie).
9) Ciepły posiłek na mecie.
10) Elektroniczny pomiar czasu.
11) Możliwość umycia roweru.
12) Zdjęcia do własnego użytku.
13) Atrakcje dla dzieci.

XIII. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW

 1. Zawody w kolarstwie górskim będą rozgrywane bez względu na warunki atmosferyczne.
  2.Wyścigi i przejazdy zostaną rozegrane ze startu wspólnego:
  AYGO Kids Race – start ostry.
  HILUX Race, HIGHLANDER Race i LEXUS NX Plug-In E-Bike Tour – start honorowy o długości 500m. Podczas startu honorowego nie można wyprzedzać samochodu prowadzącego. Po 500m. nastąpi start ostry, bez zatrzymania.
 2. Na trasie wyścigu występują trudne technicznie odcinki gdzie należy zachować szczególną ostrożność.
 3. Trasa zawodów wytyczona będzie w terenie. Ewentualny przebieg trasy drogami publicznymi odbędzie się pod nadzorem policji i straży pożarnej.
 4. Zawodnicy, którzy wycofają się z wyścigu (defekt, uraz) mają obowiązek zgłosić ten fakt niezwłocznie Organizatorowi.
 5. Trasa wytyczona będzie taśmami. Dodatkowo na trasie będą znajdowały się tabliczki wielkości A4 wyznaczające kierunek jazdy.
 6. Skracanie trasy lub inne czynności zawodników mające na celu korzyści względem konkurentów będą karane bezwzględną dyskwalifikacją.
 7. Zawodnik nie może podczas wyścigu używać słów obraźliwych lub obelżywych, zachowywać się niesportowo lub lekceważąco, ignorować regulamin wyścigu.
 8. Zawodnik musi zawsze zachowywać się uprzejmie i nie utrudniać wyprzedzania innemu kolarzowi. Bezwzględnie obowiązują zasady FAIR PLAY.
 9. Zawodnik musi szanować środowisko naturalne i jechać tylko wyznaczoną oficjalnie trasą. Nie wolno mu zanieczyszczać okolicy, wyrzucać żadnych odpadów lub śmieci poza wyznaczoną strefą bufetu. Na trasie lub w jej pobliżu nie mogą znajdować się żadne szklane pojemniki.
 10. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną zawodnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie miną żadnego punktu kontrolnego.
 11. Brak lub uszkodzenie numeru startowego uniemożliwiające odczytanie go przez sędziów oraz brak potwierdzenia przejazdu przez wszystkie punkty kontrolne karane będzie dyskwalifikacją.
 12. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób nie sportowy.
 13. We wszystkich spornych sprawach nieuregulowanych tym regulaminem będzie decydował Organizator zawodów.

XIV. ZMIANY
Dla AYGO Kids Race:
Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości:
– Łączenia startu różnych kategorii wiekowych w przypadku małej liczby uczestników danych kategorii. Wyniki będą zgodne z obowiązującą kategorią wiekową.
– Rozdzielenia jednej kategorii wiekowej w przypadku za dużej liczby uczestników, na 2 grupy. 3 najlepszych zawodników z danego biegu, weźmie udział w finale. Kolejność wjazdu na metę stanowi wynik końcowy danej kategorii wiekowej.

XV. RUCH DROGOWY
– Start honorowy wyścigów, których długość wynosi 1 km, odbywać się będą przy zamkniętym ruchu drogowym.

 • Dojazd do Mety wyścigów, których długość wynosi 1 km, odbywać się będą przy zamkniętym ruchu drogowym.
 • Przebieg wyścigu na pozostałej części, odbywać się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym.
  – W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
  – Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
  – Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisy Ruchu Drogowego.
  – Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

XVI. KARY
Organizator może zasądzić następujące kary:
– Upomnienie.
– Kara czasowa.
– Dyskwalifikacja.

XVII. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu, poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

XVIII. PROTESTY
Protesty do Organizatora zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów i do 15 minut po ogłoszeniu wyników. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Organizator nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Organizatora.

XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
 2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 5. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
 6. Każdy zawodnik powinien ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jak i od odpowiedzialności cywilnej (OC) we własnym zakresie.
 7. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu opłaty startowej.
 8. Uczestnik wyścigu podpisując oświadczenie w Biurze Zawodów akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na prezentację zdjęć w internecie oraz w celach marketingowych organizatora.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

XX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że:
– Administratorami podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest:

Rzeszowski Klub Sportowy SPORT-PARTNER ul. Klonowa 26/50, 35-010 Rzeszów, tel.: 605180025, adres email: kontakt@mtblubenia.pl
 Dane które Pani/Pan podaje w formularzu zgłoszeń będziemy przetwarzać w celu :
– w celach informacyjnych np. wyniki, informacje prasowe
– w celu dowodowym, archiwalnym
– aby wykonywać rozliczenia finansowe, wystawiać faktury,
 – aby prowadzić nasze własne kampanie reklamowe i działania marketingowe
– aby promować inne nasze imprezy sportowe, w/w na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
– w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 – Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych – przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami, wyłącznie w zakresie i w celu podanym w pkt 2., w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
– Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
– Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie dłuższy niż 5 lat ( okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości).
– Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
– Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
–  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w imprezie sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej.