HILUX Race

  • Trasa oznaczona kolorem czerwonym (strzałki na trasie)
  • Długość 45 km
  • Suma przewyższeń – 1190 m
  • 2 bufety – 28km / 36km
  • Rodzaj terenu: odcinki leśne – 70 %, odcinki szutrowe – 30 %

Link do trasy: HILUX Race