• Trasa oznaczona kolorem czerwonym (kierunkowe strzałki na trasie)
  • Długość ok. 40 km i ok. 1.300 m sumy przewyższenia
  • Skala trudności: 3/4
  • Charakterystyka: Trasa wymaga dobrych umiejętności technicznych i odpowiedniego przygotowania fizycznego. Dominują strome podjazdy i techniczne zjazdy.
  • Bufet: 19km / 21km / 30km / 40km – meta.
  • Plik GPX może różnić się w niewielkim stopniu od rzeczywistej, prawidłowej ścieżki.

Trasa 2022 już dostępna !