HILUX Race

  • Trasa oznaczona kolorem czerwonym (kierunkowe strzałki na trasie)
  • Dystans: ok. 40 km i ok. 1300 m sumy przewyższeń.
  • Bufet: 2 punkty bufetowe – 30 km trasy oraz Meta.
  • Skala trudności: 4/5
  • Opis: Na trasie występują strome zjazdy i podjazdy. Na odcinkach leśnych występują korzenie, luźne kamienie i dziury. Trasa wymaga dobrego przygotowania fizycznego i technicznego.
  • Plik GPX z mapą, może zawierać drobne odchylenia względem prawidłowego toru przejazdu

Link do trasy: HILUX Race