LAND CRUISER Race

  • Trasa oznaczona kolorem niebieskim (kierunkowe strzałki na trasie)
  • Dystans: ok. 25 km i ok. 650 m sumy przewyższeń.
  • Bufet: 2 punkty bufetowe – 10 km trasy oraz Meta.
  • Skala trudności: 2/5
  • Opis: Trasa poprowadzona w głównie leśnymi, szutrowymi drogami. Na trasie występują w niewielkiej ilości strome zjazdy i podjazdy. Trasa wymaga dobrego przygotowania fizycznego.
  • Plik GPX z mapą, może zawierać drobne odchylenia względem prawidłowego toru przejazdu

Link do trasy: LAND CRUISER Race