• Trasa oznaczona kolorem niebieskim (kierunkowe strzałki na trasie)
  • Długość ok. 30 km i ok. 700 m sumy przewyższenia
  • Skala trudności: 2/4
  • Charakterystyka: Pierwsze 10 km zawiera strome podjazdy w terenie i zjazdy nie trudne technicznie. Kolejne 20 km to szerokie szutrowe drogi bez trudności technicznych.
  • Bufet: 9 km/30 km – meta.
  • Plik GPX może różnić się w niewielkim stopniu od rzeczywistej, prawidłowej ścieżki.