• Zgłoszenia internetowe obejmują kategorie dorosłe.
  • Zgłoszenia do Wyścigu przyjmowane są przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy.
  • Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływ opłaty startowej na rachunek bankowy podany przez Organizatora.
  • Organizator ustala wysokość i terminy opłat dla kategorii dorosłych, na dystansach HILUX Race i LAND CRUISER Race:
TERMIN ZGŁOSZEŃWYSOKOŚĆ OPŁATY
14.08 – 3.0960 zł
W dniu zawodów80 zł (płatność tylko gotówką)
  • Uczestnik od momentu rejestracji oraz pojawienia się na liście startowej na stronie internetowej ma 7 dni na uiszczenie opłaty startowej (decyduje data zaksięgowania na koncie). Konsekwencją braku wpłaty jest wykreślenie zawodnika z listy zgłoszeń. Zawodnik ma prawo zgłosić się ponownie (o ile będą wolne miejsca). W przypadku osiągnięcia limitu uczestników decydować będzie kolejność wpłat.
  • Z opłat zwolnieni są mieszkańcy Gminy Lubenia.
  • Mieszkaniec Gminy Lubenia powinien zapisać się online oraz poinformować o tym organizatora drogą mailową – kontakt@mtblubenia.pl, w terminie do 3.09. W przypadku zgłoszenia w dniu zawodów
  • Internetowy system rejestracji i opłat, dostępny jest na stronie internetowej wyścigu www.mtblubenia.pl
  • Opłata za start dokonywana jest za pomocą płatności elektronicznych. W przypadku płatności w dniu imprezy (biuro zawodów), obowiązuje płatność tylko gotówką.
  • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
  • W celu uzyskania faktury za udział w zawodach, prosimy o informację na adres mailowy: kontakt@mtblubenia.pl, w terminie 7 – 11.09.2020 r.